Missie en visie

 Jeugdigen helpen te ontdekken, ervaren en leren door te DOEN!

Wij zijn vaktherapeuten in Noord-Nederland en wij bieden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6-18 jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De kracht van KleurSpel is de samenwerking tussen vaktherapeuten en de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende werkvormen of gebruik te maken van meerdere werkvormen.

Speerpunten

Iedereen heeft kansen en mogelijkheden
Het aanbod is afgestemd op de eigen, individuele hulpvraag
Er wordt gewerkt aan helder omschreven doelen
De therapeuten leveren kwalitatief hoogwaardige zorg
Er wordt open en betrouwbaar gecommuniceerd