Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Iedere jeugdige tot 18 jaar heeft recht op een vertrouwenspersoon. Als de zorg niet loopt zoals u of uw kind verwacht kunt u contact opnemen met AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Een vertrouwenspersoon ondersteunt u en uw kind bij het bespreekbaar maken van vragen, problemen of klachten en helpt u daarover helderheid te krijgen.

Telefoonnummer AKJ: 088-5551000