Voor verwijzers

Wij werken samen met huisartsen, jeugdconsulenten, CJG en andere zorgaanbieders in onze omgeving. Als verwijzer is het soms zoeken naar de juiste behandeling voor een cliënt. Het is dan goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Bij KleurSpel kunnen jeugdigen in de leeftijd van 5-18 jaar terecht met hulpvragen op de volgende gebieden:

 • Angstklachten
 • Agressieregulatie
 • Autisme
 • Burn-out
 • Depressie
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsbehandeling
 • Hechtingsproblemen
 • Hooggevoeligheid
 • Rouwverwerking
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Weerbaarheidsproblemen
 • Zelfbeeld
 • Traumabehandeling 

Als er sprake is van een trauma kan het nodig zijn dat een deel van het trauma op een andere manier wordt verwerkt. We werken nauw samen met andere praktijken die hierin zijn gespecialiseerd. Orthopedagoog Marjolijn Rijskamp van Mind Nature ondersteunt bij onderzoeksvragen.

Contra-indicaties

Voor een aantal hulpvragen verwijzen we door naar andere zorgaanbieders. Vaktherapie bij KleurSpel wordt niet geïndiceerd als er sprake is van:

 • Ernstige gedragsproblemen waarbij er risico is op het toebrengen van schade aan materiaal en/ of anderen;
 • Problematiek waarbij het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid moeilijk kan worden gehanteerd; 
 • Onvoldoende affiniteit met non-verbaal werken en onvermogen om dit te ontwikkelen;
 • Actuele (soft)drugs- en/ of alcoholverslaving;
 • Dusdanige fysieke beperkingen die het onmogelijk maken om materiaal te hanteren of in beweging te komen;
 • Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ);
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Medewerkers van KleurSpel een actieve rol moeten spelen in het medicatieproces.

Als tijdens het hulpverleningsproces blijkt dat de cliënt toch voldoet/ is gaan voldoen aan één van bovenstaande punten dan zal samen met de cliënt worden gezocht naar een zorgaanbieder die is gespecialiseerd in wat de cliënt nodig heeft.

Verwijzing

KleurSpel is in Noord-Nederland werkzaam vanuit de Jeugdwet, jeugdigen in Groningen en Friesland kunnen de hulpverlening volledig vergoed krijgen als ze een verwijsbrief hebben voor Specialistische Jeugdzorg. In Groningen werkt KleurSpel vanuit coöperatie Zorgkracht12 en kan de verwijsbrief op naam van Zorgkracht12 worden afgegeven. Het is fijn als er vooraf contact is met KleurSpel zodat er contact opgenomen kan worden met Zorgkracht12 over de verwijzing. In Noord- en Midden Drenthe kijken we naar andere vergoedingsmogelijkheden. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw patiënt. We denken graag met u mee.

Meer informatie over vrijgevestigde vaktherapie in de Jeugdhulp vindt u hier.

Actuele wachttijd

De actuele wachttijd voor het starten van nieuwe trajecten na aanmelding is 8 weken.