Voor hulpvragers

Missie en visie

Jeugdigen helpen te ontdekken, ervaren en leren door te DOEN!

Wij zijn vaktherapeuten in Noord-Nederland en wij bieden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 5-18 jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. KleurSpel wil kinderen en jongeren bereiken in beeld, sport en spel. Het gemaakte beeld blijft zichtbaar en is zo een constante leerervaring. In het lichaams- en bewegingsgericht werken word je je bewust van je eigen lichaamstaal en doe je nieuwe ervaringen op. 

KleurSpel wil zoveel mogelijk jeugdigen veilig en gezond laten opgroeien. Door inzet van vaktherapeutische middelen kunnen jeugdigen ontdekken waar ze goed in zijn, ervaren wat er in hun lijf gebeurt en leren welke gedragsveranderingen mogelijk zijn. De werkwijze van KleurSpel sluit aan bij de unieke situatie van de jeugdige, zorg vindt zoveel mogelijk dichtbij huis plaats, op een plek die voor de jeugdige en/ of ouders veilig voelt en die makkelijk te bereiken is.

Hulpverleningstraject

Ben je op zoek naar een hulpverleningstraject waar niet praten maar DOEN centraal staat? Neem contact met ons op en we komen langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek geven we uitleg over de verschillende werkvormen en gaan we in gesprek over wat onze hulpverlening voor jou/ je kind kan betekenen. Op dit moment hebben wij een wachttijd van 8 weken.

Na het kennismakingsgesprek nemen we contact met je op en beslissen we of we samen gaan werken aan jouw hulpvraag. We kiezen een werkvorm die bij je past en we schrijven in het zorgplan aan welk doel je wilt werken en wat jij belangrijk vindt in de hulpverlening. Jij (en/of je ouder(s)) ondertekenen de overeenkomst als jullie hiermee instemmen en de zorg kan starten.

Tijdens het traject houden we contact over de voortgang van het doel. We doen dit door na elke sessie te rapporteren in ons systeem. Jij en/ of je ouder(s) hebben toegang tot het systeem en kunnen alle informatie inzien en berichten sturen naar de therapeut. Ons traject is afgestemd op wat jij belangrijk vindt. Zo werken we de ene keer met thuisDOEN opdrachten, een andere keer hebben we wekelijks telefonisch contact of spreken we af dat we een update ontvangen via de berichtenfunctie. Samen staan we om je heen en bieden we zorg die op jou is afgestemd.

In elk traject vindt er een tussenevaluatie en een eindevaluatie plaats. We bespreken daarin of de zorg aan jullie wensen voldoet, of er vooruitgang te zien is, wat we kunnen aanpassen/ verbeteren en of onze zorg voldoende is. Tijdens elk hulpverleningstraject sturen we een tevredenheidsonderzoek naar jou en/ of je ouder(s) waarin jullie kunnen aangeven wat goed is verlopen en waar verbeterpunten liggen. Wij ontvangen de uitslagen van deze onderzoeken anoniem en zetten de verbeterpunten om in actiepunten zodat de zorg afgestemd blijft op wat jij/ jullie als hulpvrager(s) nodig hebben.

Voor wie?

Wij denken met je mee en gaan na welke hulp het beste bij je past. Veel hulpvragen kunnen we zelf oppakken, denk aan hulpvragen op het gebied van:

 • Angstklachten
 • Agressieregulatie
 • Autisme
 • Burn-out
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsbehandeling
 • Hechting
 • Hooggevoeligheid
 • Rouwverwerking
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Weerbaarheidsproblemen
 • Zelfbeeld
 • Traumabehandeling 

We werken nauw samen met Marjolijn Rijskamp van MindNature en Emmelien Hadders en Saskia Strikwold van Moodboost. Zij kunnen meedenken als er meer onderzoek nodig is of als er een traumabehandeling moet worden ingezet waarbij alleen vaktherapie niet voldoende is.

Contra-indicaties

Voor een aantal hulpvragen verwijzen we door naar andere zorgaanbieders. Vaktherapie bij KleurSpel wordt niet geïndiceerd als er sprake is van:

 • Ernstige gedragsproblemen waarbij er risico is op het toebrengen van schade aan materiaal en/ of anderen;
 • Problematiek waarbij het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid moeilijk kan worden gehanteerd; 
 • Onvoldoende affiniteit met non-verbaal werken en onvermogen om dit te ontwikkelen;
 • Actuele (soft)drugs- en/ of alcoholverslaving;
 • Dusdanige fysieke beperkingen die het onmogelijk maken om materiaal te hanteren of in beweging te komen;
 • Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ);
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Medewerkers van KleurSpel een actieve rol moeten spelen in het medicatieproces.

Als tijdens het hulpverleningsproces blijkt dat de cliënt toch voldoet/ is gaan voldoen aan één van bovenstaande punten dan zal samen met de cliënt worden gezocht naar een zorgaanbieder die gespecialiseerd is in wat de cliënt nodig heeft.

24/7 Bereikbaarheid

De therapeuten van KleurSpel spreken met u af, op welke manier zij buiten kantoortijden bereikbaar zijn. Voor acute crisis hebben we met een groep collega’s van kleinschalige zorgaanbieders een bereikbaarheidsdienst georganiseerd. Alleen voor ACUTE CRISIS: 050-2113870.