Dramatherapie

DramatherapieDoor ‘alsof’ situaties experimenteren met nieuw gedrag

Dramatherapie geeft je de mogelijkheid om door middel van spelsituaties te ontdekken, te ontwikkelen, te verwerken en te groeien. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende dramatechnieken, denk aan: rollenspel, maskers, improvisatie, theater, regisseren, gedichten en decors. Er wordt ervaringsgericht gewerkt. De therapeut draagt zorg voor een veilige situatie zodat emoties worden geuit, ervaringen worden opgedaan en nieuwe ideeën ontstaan. Mogelijke doelen zijn: sociale interactie en inlevingsvermogen vergroten, zelfvertrouwen vergroten, communicatieve vaardigheden verbeteren, inzicht krijgen in eigen gedrag en om leren gaan met klachten.