Beeldende therapie

Beeldend werken maakt zichtbaar wat onzichtbaar was.Beeldende therapie

De basis van het beeldend werken vormen alle verschillende materialen zoals verf, klei, krijt, hout, etc. De beleving van én de omgang met het beeldende materiaal maken zichtbaar hoe iemand denkt en handelt. Nieuwe mogelijkheden worden ontdekt en problemen worden bespreekbaar door er vanuit het beeld over te praten. De doelen zijn overzichtelijk en haalbaar. Ze worden geoefend in het werken met verschillende materialen en werkvormen. Er worden opdrachten meegegeven waar in de thuissituatie mee geoefend kan worden.