Privacyverklaring

Contactgegevens

Postadres: Herestraat 13, 9843 AH Grijpskerk
KvK#: 72716347
Tel: 06 29482479
E-mail: info@kleurspel.nl

Website

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de beroepscode van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen ons stelt.

Gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang wij contact hebben met u over onze dienstverlening. Mocht u gebruik maken van ons hulpaanbod en u gaat bij ons ‘in zorg’ dan worden uw gegevens bewaard in de beveiligde KleurSpelapp en zullen verdere berichten ook via deze app gestuurd worden.

In de beveiligde KleurSpel app worden de volgende persoonsgegevens genoteerd:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Burgerlijke staat
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • Emailadres

In het Startdocument worden dezelfde gegevens genoteerd en wordt daarnaast ook genoemd met welke soort identiteitskaart de zorgvrager zich heeft geïdentificeerd. BSN en het nummer van de identiteitskaart worden niet genoemd, maar worden wel opgevraagd als er een beschikking moet worden aangevraagd via de gemeente.

U ontvangt bij aanvang van de zorg een uniek wachtwoord voor onze KleurSpel app. In deze app staan alle noodzakelijke gegevens: documenten, afspraken en rapportages. U hebt zelf toegang tot deze gegevens. Na ontvangst van het wachtwoord vragen we u om deze zelf te wijzigen in een nieuw wachtwoord. Bij elk inlogmoment krijgt u een extra code per mail/ telefoon toegestuurd zodat de veiligheid van uw gegevens wordt gewaarborgd. In de app kunt u berichten plaatsen en kunt u het ook aangeven als u het niet eens bent met bepaalde gegevens. Wij zullen hier dan via de app op reageren en indien nodig gegevens binnen 3 maanden wijzigen of verwijderen. Vanuit de WGBO  is de bewaartermijn van uw gegevens vastgesteld op 20 jaar.

Ondertekende overeenkomsten, plannen en andere verslagen zullen door ons worden gescand en in de KleurSpelapp worden geplaatst. Vervolgens krijgt u de documenten terug of zullen deze door ons worden vernietigd.

Wij hebben vanuit onze beroepscode geheimhoudingsplicht en wij zullen alleen na schriftelijke toestemming gegevens verstrekken aan derden.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, even als het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Instagram en LinkedIn

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook,  van Instagram en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.