Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wat is een klacht?

Door een klacht in te dienen kunt u formeel kenbaar maken dat u ontevreden bent over een gebeurtenis of gang van zaken. Dit kan gaan over alle aspecten van de organisatie of medewerkers gedurende de periode dat u een overeenkomst hebt met KleurSpel. Als u een klacht hebt of ontevreden bent, dan kunt u:

  1. Het beste eerst een gesprek aan gaan met degene die de klacht betreft. In de meeste gevallen komt u dan tot een oplossing.
  2. Als het probleem niet naar uw tevredenheid is opgelost kunt u ons klachtenformulier invullen en proberen we aan de hand daarvan uw klacht op te lossen. Ons klachtenformulier vindt u hier. 

Hoe te handelen?

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk bij ons worden gemeld. U kunt mailen naar info@kleurspel.nl en wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-29482479.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u het niet prettig vindt om de klacht bij ons te melden of dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij de klacht hebben afgehandeld. Wij bieden u aan om in die gevallen gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt daarvoor contact opnemen met het NIBIG klachten@nibig.nl.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 18-12-2017 is onze praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u op https://zorggeschil.nl/.

Contact

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van onze praktijk zal gelden vindt u op onze website en op de website van Quasir: https://quasir.nl/route-melding-geschil/.

De geschilleninstantie Zorggeschil zal u in voorkomende gevallen via de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.