Beeldende Therapie

Beeldend werken maakt zichtbaar wat onzichtbaar is.

De basis van beeldende therapie is het werken met verschillende materialen, technieken en
gereedschappen, denk aan: schilderen, tekenen, werken met vilt, speksteen of hout.

Hoe iemand denkt of doet in het dagelijks leven is zichtbaar in het beeldend werken, de
omgang met het materiaal en de houding naar de therapeut. De therapeut zorgt voor
ervaringssituaties waardoor er verandering of verwerking kan plaatsvinden.

In de therapie kan er geoefend worden met ander gedrag door samen te kijken naar wat er
in het beeldend werken gebeurt en naar hoe dit voor de hulpvrager is. Op een andere
manier kijken naar het eigen gedrag kan voor een wens tot verandering zorgen bij de
hulpvrager. De therapeut sluit hierbij aan door werkvormen en materialen te kiezen die
ervoor zorgen dat deze verandering kan plaatsvinden.
Verwerking van wat er is gebeurt in iemands leven kan plaatsvinden door daar een werkstuk
bij te maken. Omdat het werkstuk concreet is kan de hulpvrager zelf beslissen wat hij ermee
wil doen. De hulpvrager kan het werkstuk aanraken, wegleggen, ernaar kijken of het
vernietigen. Hij krijgt daardoor de regie over zijn eigen proces, maar ook over wat er in zijn
leven is gebeurd.

Meer weten over beeldende therapie?
Bekijk hier naast het filmpje van beeldend therapeut Suzanne Haeyen.

Scroll to Top